Seminārs 2014 nogalē

2014 gada nogalē Rīgas Jēzus baznīcas telpās norisinās seminārs par personīgo un ģimenes finanšu pārvaldību.

Finansu parvaldibas seminars

Septiņās nodarbībās plānots:

 • iepazīties ar kristīgu skatījumu uz naudu, finansēm un labklājību;
 • iegūt priekšstatu par savu finanšu situāciju un apzināt savus naudas tērēšanas ieradumus;
 • apgūt praktiskas iemaņas finanšu uzskaitē, analīzē un budžeta sastādīšanā;
 • uzstādīt savus finansiālos mērķus un sākt darboties, lai tos sasniegtu;
 • uzlabot savas finanšu pārvaldības spējas, sadarbojoties un daloties pieredzē ar citiem nodarbību dalībniekiem.

Nodarbības vadīs vairāki draudzes locekļi ar finanšu uzskaites un plānošanas  pieredzi un pieaicināti vieslektori. Savukārt no kursa dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva praktiska līdzdarbošanās, lai apgūtās zināšanas pielietotu personīgo un ģimenes finanšu pārvaldības uzlabošanā.

Nodarbību saraksts, apskatāmās tēmas un saites uz jau publicētajiem materiāliem:

1.IEVADS. 24. Septembris

 1. IZDEVUMU UZSKAITE. 15. Oktobris
 1. SLIKTIE IERADUMI , PARĀDI. 22. Oktobris
 • Sliktie un labie ieradumi.
 • Parādu ļaunums.
 1. BUDZETA VEIDOŠANA. 5. Novembris
 • Ģimenes budžeta veidošana.
 • Kā praktiski dzīvot taupīgāk .
 • Pakļaušanās ārējiem un iekšējiem likumiem.

5.MAMONA IETEKME. 19. Novembris

 • Reklāmu, pasaules un mamona ietekme.
 • Kā veicas ar budžeta ievērošanu?
 1. BĪBELES NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ FINANSĒM. 3. Decembris
 • Bībelē ieteiktie  5 naudas tērēšanas veidi.

7.NOSLĒGUMS. 17. Decembris

 • Izvēles, lieli un mazi ieguvumi.
 • Ilgtermiņa finanšu plānošana.

Seminārā netiks apskatīts:

 • kā pavairot kapitālu finanšu tirgos, shēmās, bankā;
 • kā uzsākt savu biznesu;
 • kā darboties ar nekustamo īpašumu;
 • kā dzīvot, ja tev nav daudz maz regulāru ienākumu.