Par šo blogu

Šeit rakstu par lietām, kas man ir palīdzējušas sakārtot savas ģimenes finanses, uzlabot attiecības ar sev tuviem cilvēkiem un Dievu.

Bija vairāki iemesli, kādēļ uzsāku šo blogu:

  1. rosināt neatkarīgu domāšanu, cieņu pret zināšanām un gudrību;
  2. mudināt un atbalstīt cilvēka radošās izpausmes;
  3. piedāvāt praktiskus risinājumus ģimenes finanšu pārvaldības problēmu risināšanai.

Mani šeit paustie uzskati un idejas lielā mērā ir ietekmētas no vairākām grāmatām, kuras gribu šeit pieminēt:

  • „Wealth, Riches & Money. Biblical Principles of Finance”, 2001. Grāmata sniedz dziļu un praktisku skaidrojumu par Bībelē paustajiem principiem attiecībā uz naudu, labklājību un ticību. Ievērojot grāmatā uzskaitītos principus, piemēram, ziedošanu, ieguvu mieru un drošību par rītdienu.
  • „Financially Fearless”. Alex von Tobel, 2013. (pieejama Amazon Kindle). Vienkārša pieeja praktiskai finanšu uzskaitei un pārvaldībai, kas nepieciešama aizņemtiem cilvēkiem. Izpildot grāmatas autores ieteikumus, notika pārmaiņas: tagad naudas pietiek ikdienas pirkumiem; ir iekrājums neparedzētiem izdevumiem pāris mēnešalgu apmērā; katru mēnesi ģimenē iekrājam aptuveni 20% no ienākumiem.
  • „The War of Art”. Steven Pressfield, 2002, (pieejama arī PDF formātā internetā). Esejas par radoša cilvēka ceļu līdz rezultātam: gudri, atklāti, skaudri, uzmundrinoši. Maz runā par naudu, bet man palīdzēja nonākt līdz šim blogam.

Šajā blogā pieejamais materiāls izmantots seminārā – 7 nodarbībās 2014.gada nogalē – un tādā veidā pārbaudīts praksē. Plānoju blogā publicēt arī atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.

Gribu izteikt pateicības:

  • par materiāla caurskatīšanu, rediģēšanu un visāda veida atbalstu manai mīļajai sievai Andželai;
  • par fotogrāfijām, kuras izmantotas bloga vizuālai noformēšanai, Antrai Legzdiņai;
  • visiem, kas ar savu, laiku, idejām, līdzdalību un citādi palīdzējuši.

Bloga praktisko mērķi redzu tajā, ka lasītāji tiktu iedrošināti rīkoties, lai iegūtu lielāku organizētību, izpratni, prasmes un ieradumus sevis un savas naudas pārvaldīšanā.

Māris Pētersons 2014. gada oktobrī