Mēneša izdevumu uzskaites tabula (4.raksts)

Sākas praktiskā daļa. Piedāvāju jums tabulas sagatavi, kurā iespējams veikt savas ģimenes izdevumu un ieņēmumu uzskaiti.

Sagatave pieejama Microsoft Excel formātā: Izdevumu uzskaite.2014.10.30

Ja jums nav pieejama Excel programma, tad ir vairāki citi sagataves lietošanas varianti:

 1. Izmantot Google izklājlapu, šo sagatavi saglabāt savā GoogleDoc, konvertēt uz Google izklājlapu un lietot Chrome pārlūkā. Cik paskatījos, tad noformējums un formulas saglabājas un var normāli lietot. Jums būs nepieciešams reģistrēties Gmail.
 2. Izmantot Excel on-line, atveram no adreses www.office.com, vajadzēs piereģistrēties un ielādēt sagatavi;
 3. Uzinstalēt Open Office programmu, piemēra www.openoffice.org, un lietot programmu Calc.

Izdevumu uzskaiti ieteicams sākt no jebkura mēneša sākuma, jo mēnesis ir laika periods , kurā mēs norēķināmies par pakalpojumiem, komunālajiem maksājumiem, un lielākā daļa no mums saņem arī algu. Viena mēneša izdevumus būs iespējams salīdzināt ar citiem mēnešiem, aprēķināt vidējo izdevumu līmeni un izveidot budžetu.

Pirms uzskaites sākšanas būtu nepieciešams  vienoties ģimenē par to, ka šāda uzskaite tiek veikta un kādu pienākumu uzskaitē uzņemas katrs no ģimenes locekļiem. Vienam no pieaugušajiem būtu jāuzņemas izdevumu reģistrētāja loma, bet pārējiem jāņem čeki un tie dienas beigās jāatdod reģistrētājam.

Ja bērniem tiek izsniegta konkrēta naudas summa nedēļā vai  mēnesī ēšanai, transportam un mazai kabatas naudai, tad par šiem izdevumiem čeki nav jāvāc.

Lai varētu korekti veikt uzskaiti, būs nepieciešams arī izdrukāt un analizēt bankas pārskatus par mēnesī veiktajiem darījumiem ar bankas karti un internetbankā.

Izdevumi un ieņēmumi būs jāievada tikai vienā, konkrētā mēneša lapā un tie automātiski tiks saskaitīti kategorijas ietvaros. Praktiski veicamās aktivitātes:

 1. Sākot no mēneša pirmā datuma jāsāk krāt visus izdevumu čekus. Izdodot naudu, vienmēr paņemiet vai sagaidiet čeku un ielieciet savā makā. Jāpaņem čeki par jebkuru summu, nedomājiet, ka vēlāk to atcerēsieties. Ja izdodat naudu vai kādam iedodat, piemēram, bērnam,  tad šos izdevumus pierakstiet piezīmju grāmatiņā vai uz lapiņas. Katras dienas vakarā vai vismaz reizi divās dienās ievadiet čeku vērtības tabulā. Ja čekus krāsiet makā, bet tos nereģistrēsiet, tad  maks kļūs arvien biezāks un jums to būs grūtāk lietot. Reģistrētos čekus un rēķinus  par vienu mēnesi krājiet vienā A4 kabatiņā.
 2. Naudas atlikuma fiksēšana. Mēneša sākumā ir jāpārliecinās, kāds ir naudas atlikums vīram un sievai. Atlikums attiecas uz skaidro naudu un naudu kontā, bet tas neattiecas uz krājkontiem vai uzkrājumiem. Atbilstošās summas jāievada kolonnā „Ieņēmumi €” (Y).
 3. Izdevumu reģistrācija tabulā. Ņemot par pamatu izdevumu čekus, apmaksātus rēķinus vai citādi izdotu naudu, katru izdevumu summu ievada vai pieskaita atbilstošajai izdevumu kategorijai konkrētās dienas šūnā. Kolonnā A „Mēneša izdevumi” ieraksta īsu informāciju par izdevumu, nevajag rakstīt komentārus par pārtiku, jo tādu būs pārāk daudz. Jāievada visa izdotā nauda, arī iedotā citiem cilvēkiem, ziedotā vai citā veidā iztērētā. Ja vienā čekā ir izdevumi no vairākām kategorijām, piemēram, pārtika un alkohols, tad katrā kategorijas ailē ir jāievada atbilstošā čeka daļa. Tabulā tiks veikti šādi automātiski aprēķini:
 • kolonnā „ Izdevumi dienā”  (S) – kopējie izdevumi konkrētajā dienā;
 • rindā „Mēneša izdevumi”  (34) – kopējie izdevumi katrā izdevumu kategorijā mēneša laikā;
 • šūnā S34 – kopējie mēneša izdevumi.
 1. Ieņēmumu reģistrācija. Kolonnā „Ieņēmumi €” (Y) tiek ievadītas visas ieņēmumu summas: alga, prēmijas, pabalsti, aizņēmums vai citādi saņemta nauda. Kolonnā „Komentārs” (Z) ievada īsu paskaidrojumu. Šūnā Y34  automātiski tiks aprēķināta kopējā mēnesī pieejamā naudas summa.
 2. Naudas plūsmas reģistrācija (neobligāti). Pirmajos uzskaites mēnešos daļa no naudas būs „pazudusi” – tā būs iztērēta, bet nebūs pretī atbilstoša čeka. Lai labāk saprastu situāciju un atrastu „pazudušo” ir jāanalizē bankas konta izraksti, kolonnās „Izņemts, pārskaitīts” (U, V, W, X) jāievada summas par vīra un sievas naudas plūsmu no konta, atsevišķi par skaidras naudas izņemšanu un atsevišķi par maksājumiem ar karti un internetbanku.

Daži ieteikumi, kas atvieglos uzskaiti:

 • ikmēneša maksājumus veikt regulāri, atbilstošajā mēnesī, lai būtu vienkāršāk veikt plānošanu, uzskaiti un varētu izveidot budžetu;
 • Ja jums ir bērni, kuriem jūs izsniedzat naudu pusdienām, transportam vai kabatas naudai, tad ieteicam parēķināt optimālo summu dienā, nedēļā un atbilstošo summu izsniegt reizi nedēļā. Tā jūs sasniegsiet divus ieguvumus: 1) vienkāršosiet sev uzskaiti; 2) pieradināsiet bērnus pie noteiktas kārtības un prognozējamiem izdevumiem.
 • Es dažreiz apzināti kādas izdevumu summas neievadu tajā dienā, kurā tā tika iztērēta, ja tajā tika veikti vairāki izdevumi tajā pašā kategorijā, jo tad katra summa tiks ievadīta atsevišķi. Piemēram, jūs 6.datumā veicāt samaksu € 10,- par kabeļtelevīziju un arī € 12,- par mobilo telefonu, tad 6.datumā ievadu € 10,- kategorijā ”TV, internets, mobilais” ar komentāru Internets un 7.datumā ievadu € 12,- ar komentāru mobilais. Tādā veidā jūs varēsiet detalizētāk redzēt visus izdevumus vienā mēneša lapā.

Ja jūsu ieņēmumi un izdevumi mēnesi no mēneša atšķiras maz un jūs diezgan apzinīgi veicat ikmēneša maksājumus, tad jau  1. mēnesī jūs būsit ieguvis daudz maz reālu priekšstatu par savu finanšu plūsmu. Ja ieņēmumi vai izdevumi atšķiras mēnesi no mēneša, tad ieteicams uzskati veikt vismaz 3 mēnešus un aprēķināt vidējās ieņēmumu un izdevumu kategoriju vērtības. Protams, jāņem vērā, ka gadās dažādi plānoti vai neplānoti papildus izdevumi.

Visticamāk, ka iegūtie izdevumu rezultāti nebūs jums glaimojoši un patīkami, jo izdevumu pozīcijas liecinās par dažbrīd nesaprātīgu iepirkšanos vai  vispār neizprotami pazaudētu naudu, bet aicinu jūs paciest šo saskaršanos ar realitāti, jo tikai tā jūs varēsiet uzzināt, ko nepieciešams mainīt savā rīcībā!