Kam un cik naudas cilvēki tērē? (2.raksts)

Cilvēki, tāpat kā viņu vajadzības, ieņēmumi un izdevumi,  ir dažādi. Tomēr ir paraugi, ar kuriem vērts salīdzināt savus izdevumu apjomus.

Pusdienas ģimenē

Tas ir līdzīgi kā skolā  –  sākumā mācāmies zīmēt vienādas vienkāršas figūras un vēlāk , kad tās apgūtas, katrs zīmē savu zīmējumu, vairs pat nedomājot par pamata figūrām. Līdzīgā veidā gribu piedāvāt samērā vienkāršu modeli, kas palīdzēs saprast jūsu izdevumu struktūru, lielumu un veidos pamatu tālākai analīzei un rīcībai.

Droši vien ir dzirdēts izdevumu dalījums grupās atkarībā no to svarīguma:

 • Nepieciešamie vai fiksētie izdevumi;
 • Vajadzīgie vai mainīgie izdevumi;
 • Vēlmes un mērķi.

Katram par šo dalījumu var būt savs subjektīvais viedoklis, bet savā pieejā centīšos to izmantot.  Detalizēti ar šo pieeju iepazinos Alex von Tobel grāmatā „Financially Fearless. ” un viņas izveidotās kompānijas mājas lapā www.learnvest.com.

Tiek ieteiktas šādas izdevumu grupas:

 • Nepieciešamie izdevumi – 50% no ģimenes kopējiem neto ieņēmumiem tiek tērēti absolūti nepieciešamām lietām, bez kurām mēs nevaram dzīvot: mājoklis, pārtika, transports;
 • Finanšu mērķi – 20% no kopējiem ieņēmumiem netiek uzreiz iztērēti, bet tiek uzkrāti mērķu piepildīšanai;
 • Vajadzīgie izdevumi, dzīves stils – 30% no kopējiem ieņēmumiem tiek tērēti lietām, kuras mums ir vajadzīgas vai arī vēlamies tās pirkt, jo tās mums dod prieku – mūsu dzīves stilam.

Iesaku analizēt savu izdevumu grupas, lai spriestu par ilgtermiņa stabilitāti un iespēju  apmierināt savas vajadzības:

 • Nepieciešamajam – mājoklim, pārtikai un transportam visai ģimenei nevajadzētu tērēt vairāk par 50 % no ieņēmumiem. Ja jums tie pārsniedz 50%, tad visticamāk: jums atliek pārāk maz līdzekļu uzkrājumu veidošanai; ; Ja jūsu ieņēmumi samazinātos kādu iemeslu dēļ, piemēram, viens no laulātajiem zaudētu darbu, piemeklētu slimība vai kas cits, jums pietrūks līdzekļu, lai segtu visnepieciešamākās vajadzības. Jums var nākties tādēļ mainīt dzīves vietu vai atteikties no kādiem saviem īpašumiem.
 • Finanšu mērķiem vajadzētu atlikt līdz 20% no ieņēmumiem. Šī ir iespēja iegūt finansiālu stabilitāti, drošību un neatkarību. Tikai balstoties uz šo uzkrājumu, jūs varat sasniegt savus finansiālos mērķus. Regulāra iekrājumu veidošana ir viens no labas finanšu pārvaldības uzskatāmiem rādītājiem .
 • Vajadzībām, dzīves stilam, kurā ietilpst visa citas mūsu vajadzības, vēlmes un arī iegribas, atliek 30% no ģimenes kopējā budžeta.

Ievērojiet izdevumu grupu secību: Nepieciešamais 50% / Iekrājumi 20% / Dzīves stils 30%. Tas parāda, kādā secībā mēs tērējam savu naudu pēc tam, kad esam to saņēmuši:

 1. Nomaksājam rēķinus par mājokli, rūpējamies lai ģimene būtu nodrošināta ar pārtiku un transportu;
 2. Pārskaitām uz krājkontu vai noliekam skaidrā naudā iekrājumiem paredzēto summu;
 3. Citām vajadzībām un vēlmēm tērējam to summu, kas mums ir atlikusi.

Tālākajā personīgo finanšu uzskaites pieejā es balstīšos uz minēto grupu sadalījumu. Skaidrs, ka Latvijā ar vidējiem ieņēmumiem varētu būt grūti nodrošināt šādu izdevumu sadalījumu, jo algas ir mazas. Tomēr svarīgākais ir ievērot principus: regulāri krāt un netērēt vairāk kā var atļauties. Pieredze rāda, no finanšu problēmām cieš gan cilvēki ar maziem, gan arī ar lieliem ienākumiem. Finanšu pārvaldība var palīdzēt cilvēkiem ar dažādu ienākumu līmeni.

Katra no trīs lielajām izdevumu grupām tiek sadalīta vairākās kategorijās, lai precīzāk uzskaitītu izdevumus un varētu veikt to analīzi. Kategorijas būs atkarīgas no ģimenes lieluma, dzīve veida un interesēm, tāpēc katram tās vajadzēs nedaudz pielāgot.

Piedāvāju izdevumu kategoriju piemēru, kurš atbilstu ģimenei ar vienu vai vairākiem skolas vecuma bērniem.

Grupa – Nepieciešamais:

 1. Pārtika ( pārtikas produkti; ēšana ārpus mājās ikdienā; neieskaita restorānu apmeklēšanu);
 2. Dzīvesvieta, komunālie maksājumi, mājsaimniecība (īre un apsaimniekošanas izdevumi; komunālie maksājumi; zemes nodoklis, īpašuma apdrošināšana; hipotekārā kredīta maksājumi, mājsaimniecības izdevumi, utt.);
 3. Transports, auto (braukšanas biļetes; mēnešbiļetes; taksometrs; auto degviela; auto stāvvieta; auto remonti un uzturēšana; auto apdrošināšana; auto līzinga maksājumi);
 4. Internets, mobilie sakari, TV (Interneta abonēšana; mobilo un fiksēto sakaru izmaksas; TV abonēšana);
 5. Bērnu ēšana, transports (Ēšana skolā; transports; neliela kabatas nauda).

Grupa – Finanšu mērķi:

 1. Uzkrājumi finanšu mērķu sasniegšanai (Uzkrājumi; apdrošināšanas iemaksas; investīcijas);
 2. Parādu atmaksa (Kredītkartes procentu atmaksa; studiju kredīta atmaksa; kredītu un parādu atmaksa).

Grupa – Vajadzības, dzīves stils:

 1. Ziedojumi un labdarība (Ziedojumi; labdarība, palīdzība citiem);
 2. Izglītība, grāmatas, prese (Izglītība, kursi; grāmatas un preses izdevumi);
 3. Medicīna, skaistumkopšana (Medicīnas izdevumi, zāles; frizieris, kosmetologs, manikīrs, utt.);
 4. Izklaide (Izrāžu, koncertu, kino biļetes; kafejnīcu un restorānu apmeklēšana; izklaide ar draugiem; ceļojumi);
 5. Plānotie, nepieciešamie pirkumi (apģērbs, apavi; sadzīvē nepiecienāmās lietas);
 6. Hobijs, sports (Hobijam un sportam nepieciešamais; nodarbības bērniem, utt.);
 7. Dāvanas radiniekiem, draugiem, kolēģiem u.c.;
 8. Alkohols, tabaka;
 9. Dažādi.

Kā redzat, kategoriju nav daudz un tās veidotas tā, lai būtu vienkārši saprotams, kurā kādi izdevumi ir jāreģistrē. Ja nepieciešams, kategorijas koriģē atbilstoši izdevumu veidiem. Pirmos pāris mēnešus pēc uzskaites sākšanas notiek jaunu kategoriju veidošana un dažu apvienošana. Svarīgi saglabāt grupas: Nepieciešamais / Mērķi / Vajadzīgais.

Iesaku atstāt kategoriju „Dažādi”,  tajā ievadīsiet tos izdevumus, kurus nevarat loģiski iekļaut citās kategorijās. „ Dažādi” kategorijai nevajadzētu pārsniegt 5 % no visiem izdevumiem. Ja tas notiek, tad analizējiet ievadītos izdevumus šajā kategorijā un ieviesiet tiem kādu jaunu kategoriju.

Manas ģimenes izdevumu sadalījums, pie kura cenšos turēties, ir : 40% Nepieciešamais/ 20% iekrājumi / 40 % dzīves veids, kurā ietilps 10% ziedojums.

Lai praktiski veiktu uzskaiti, ir jāizvēlas un jāapgūst kāds no finanšu uzskaites rīkiem. Apskats par pieejamajiem rīkiem nākamajā rakstā.