Finanšu pārvaldības procesa pārskats (1.raksts)

Gribu sniegt īsu pārskatu par piedāvātā finanšu pārvaldības procesa posmiem, tā mērķiem un darbībām. Ceru, ka šāds pārskats ļaus jums labāk sagatavoties nepieciešamajām darbībām un motivēs jūs tās uzsākt.

Burinieks

The pesimest complains about the wind. The optimist expects it to change. The realist adjusts the sails. @therealbanksy

Jums ir jāapzinās un jāpieņem ,ka finanšu sakārtošana un problēmu atrisināšana nevar notikt ātri, tas būs process, kas ilgs vairākus mēnešus un būs sadalīts vairākos posmos. Katrā no posmiem veicamās aktivitātes un palīgmateriāli tiks publicēti atsevišķi semināra norises gaitā.

  1. Reālo izdevumu un ieņēmumu noskaidrošana.

Šī posma mērķis ir iegūt reālu priekšstatu par saviem, savas ģimenes izdevumiem un ienākumiem, kā arī sākt saprast savus naudas tērēšanas ieradumus.

Posma darbības ir: 1) krāt visus izdevumu čekus; 2) reģistrēt visus izdevumus un ieņēmumus.  Uzkrājot šos datus jūs varēsiet iegūt priekšstatu par to, kur tad reāli jūsu nauda tiek tērētā un kādi ir jūsu naudas tērēšanas paradumi.

Ja jūsu ieņēmumi un izdevumi mēnesi no mēneša atšķiras maz, tad jau pēc 1.mēneša varēs gūt priekšstatu par finanšu plūsmu, bet ja ieņēmumi vai izdevumi mēnesi no mēneša atšķiras, tad ieteicams uzskati veikt vismaz 3 mēnešus un pēc tam aprēķināt vidējās ieņēmumu un izdevumu kategoriju vērtības.

Visticamāk, ka iegūtie izdevumu rezultāti nebūs jums glaimojoši un patīkami, jo izdevumu pozīcijas liecinās par nesaprātīgu iepirkšanos un vispār neizprotami pazaudētu naudu. Tomēr aicinu jūs paciest šo saskaršanos ar realitāti, jo tikai tā jūs varēsiet uzzināt, ko tieši nepieciešams mainīt savā rīcībā.

Posma mērķis nav tūlīt uzsākt  kardinālas izmaiņas, bet gan ieraudzīt realitāti un sākt saprast problēmu cēloņus, lai vēlāk varētu pieņemt lēmumus par izmaiņām.

  1. Ģimenes budžeta sastādīšana

Šī posma mērķis ir sastādīt ģimenes budžetu.  Budžets ir prognozējamas ieņēmumu un izdevumu cipariskās vērtības, kuras centīsities ievērot katru mēnesi. Nevajag baidīties no vārda „ budžets” jo tas neprasa īpašas grāmatvedības zināšanas. Vienkāršā valodā skaidrojot, jūs zināsiet, cik naudas plānojat tērēt konkrētā izdevumu kategorijā mēnesī, piemēram, pārtikai, transportam, apģērbam, izklaidei, uzkrājumiem, utt.

Budžets tiek sastādīts, ņemot par pamatu iepriekšējā posmā uzkrātos izdevumu un ieņēmumu datus, tādēļ ir svarīgi vākt šos datu pietiekami ilgu laiku. Tad tie būs ticami. Vēl būs nepieciešams uzskaitīt un prognozēt nepieciešamos un plānotos izdevumus tuvākajā gadā, lai apzinātu visus iespējamos izdevumus.

Sastādot budžetu, būs jāpieņem lēmumi par izmaiņām savos naudas tērēšanas ieradumos, jo jūsu mērķis ir  mainīt savu finansiālo situāciju, samazināt parādus, veidot uzkrājumu. Tas  panākams, kontrolējot un arī ierobežojot savus tēriņus.

  1. Jaunu ieradumu izstrādāšana, budžeta izpilde, korekcija

Šī posma mērķis ir īstenot pieņemtos lēmumus un ievērot budžetu. Šis ir visgrūtākais posms. Samērā viegli ir veikt izdevumus saskaņā ar budžetu pirmos 1-2 mēnešus, kamēr nav noplacis uzsākšanas entuziasms un vecie ieradumi vēl ir nomākti. Tomēr ļoti svarīgi ir izturēt vismaz 6 mēnešus, lai izveidotos jauni paradumi un tiktu sasniegts kāds no mērķiem, piemēram, katru mēnesi uzkrāta noteikta summa.

Šajā posmā ļoti svarīga ir motivācija, kāpēc mēs ierobežojam savus izdevumus: lai atbrīvotos no parādiem, kas mūs dara nelaimīgus; lai sakrātu naudu ceļojumam vai kādam konkrētam pirkumam. Tagad mērķtiecīgi  (un dažreiz ar nepatiku!) ir jāseko līdzi budžeta izpildei kā vienam no svarīgākajiem mērķiem savā dzīvē šajā laikā.

Ir vairākas stratēģijas, kā  noturēties pie budžeta, piemēram, piedaloties atbalsta grupā, pārejot uz skaidras naudas „diētu” . Var nākties koriģēt budžetu, jo sākotnējie novērtējumi nebija reālistiski, bet tas ir normāli. Var gadīties, ka neizturat un pārstājat turēties pie budžeta, bet jūs pie tā varat atkārtoti ķerties pēc katras nākamās algas dienas.

Ja katru mēnesi iekrājat  vismaz 10% no saviem ieņēmumiem, tad varat uzskatīt, ka posms ir beidzies un esat izstrādājuši budžetu, kuru spējat ievērot. Vēl viens mērķis ir izveidot spēju  automātiski tērēt atbilstošu summu katrā no izdevumu kategorijām. Tas nozīmē, ka turpmāk varēsiet  atteikties no nepārtrauktas izdevumu uzskaites, jo tā diez vai ir mūsu dzīves svarīgākā sastāvdaļa.

  1. Finanšu plānošana

Šī posma mērķis ir tālredzīgāk izvirzīt finanšu mērķus, kuri būtu paredzēti ilgākam laikam, piemēram, 2-5 gadiem. Jūs jau esat pārliecinājies, ka spējat pārvaldīt savas vēlmes un finanses un līdz ar to arī spēsiet sakrāt noteiktu summu ilgtermiņā savu mērķu sasniegšanai.

Šajā posmā jūs varat turpināt izdevumu un ieņēmumu uzskaiti, vai varat to pārtraukt, ja jums ir izveidota sistēma un izstrādājušies ieradumi, kas ļauj ikdienā ievērot finanšu disciplīnu.

Katrā no piedāvātajiem posmiem ir nedaudz atšķirīgs mērķis un uzsvars:

  1. Izdevumu un ieņēmumu noskaidrošana – jūs fiksējat faktus, sākat ievērot tendences, bet nepieņemat pārsteidzīgus lēmumus, kurus vēlāk nebūs iespējams izpildīt.
  2. Budžeta sastādīšana – stāvokļa un savas izturēšanās analīze. Lēmumu pieņemšana un plāna izstrāde attiecībā uz tērēšanas ieradumu maiņu.
  3. Budžeta izpilde – pieņemto lēmumu izpilde, sev pieņemamu un iespējamu rīcības variantu meklēšana. Stāvokļa apspriešana ar ģimenes locekļiem, atbalsta saņemšana. Var gadīties, ka būs jākoriģē sastādītais budžets, līdz nonāksiet līdz izpildāmam budžetam. Iespējams, būs nepieciešamās korekcijas dzīvesveidā un ieradumos.
  4. Finanšu plānošana – dzīves vērtību, mērķu, vēlmju un to sasniegšanas veidu izvērtēšana.  Ilgtermiņa finanšu plāna sastādīšana.

Nākamajā rakstā sniegšu piemēru, kādās grupās sadalīt izdevumus, lai tos varētu salīdzināt un novērtēt.